Marianne van Erp - Analist

Marianne is gericht op het ondersteunen en ontwikkelen van mensen. Marianne werkt als sportpsycholoog in haar eigen praktijk en heeft ervaring in het trainen van groepen in het bedrijfsleven, bij de overheid en in de sport. Marianne analyseert de motorische stijlen van PerformanceTypes, heeft een achtergrond als bewegingswetenschapper en is SPORTPSYCHOLOOG VSPN®.