Lieke Bloemendal - Analist - Trainer

Lieke is gedreven om zichzelf en anderen te ontwikkelen. Lieke heeft ervaring in het coachen en begeleiden van mensen tijdens reïntegratietrajecten. Daarnaast is ze werkzaam als zelfstandig sportpsycholoog. Lieke is betrokken bij de motorische analyse van PerformanceTypes en is actief als trainer. Lieke heeft een achtergrond als bewegingswetenschapper en is SPORTPSYCHOLOOG VSPN®.