FILM: Waarom kiest het Esdal College voor PT?

Ben je benieuwd naar de toegevoegde waarde van PerformanceTypes in het onderwijs?

Meerschools directeur van het Esdal College Gerrie Benes vertelt in het filmpje waarom de teams op zijn locaties met PerformanceTypes werken.

Wat doet PerformanceTypes op het Esdal College?

Op de locatie in Klazienaveen staan we al een aantal jaar bewust stil bij verschillen tussen leerlingen. We hebben gewerkt met meervoudige intelligentie, later met YTDI en de afgelopen jaren met PerformanceTypes.

Het helpt de docenten om leermotivaties van leerlingen aan te spreken, die heel verschillend kunnen zijn. Hoe maak je een leerling gemotiveerd voor een taak, hoe krijg je die leerling in beweging? PerformanceTypes (PT) is inmiddels een taal geworden om verschillen te duiden en met elkaar in gesprek te zijn over het vergroten van de kwaliteit van onderwijs en leerlingbegeleiding.

Jaarlijks worden alle nieuwe leerlingen in kaart gebracht. Het team van PerformanceTypes filmt de nieuwe leerlingen bij twee fysieke activiteiten en verzamelt informatie met behulp van observatielijsten. In een gesprek met de mentor worden de profielen van de leerlingen per klas besproken. Is er overeenstemming over de profielen, dan verwerkt het team van PT de informatie digitaal. Zo kunnen alle docenten de informatie vinden in de online-applicatie van PerformanceTypes.

Elke docent heeft een eigen inlogcode, die gekoppeld is aan zijn of haar eigen voorkeursprofiel. Zo kan het dus dat de ene docent, bijvoorbeeld met het profiel van een gestructureerde werker, andere tips en suggesties krijgt over hoe om te gaan met een klas of leerling dan zijn collega met een ander profiel.

De school heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in een groep ambassadeurs voor PerformanceTypes. Dit zijn medewerkers die naast het scholingsaanbod voor alle collega’s een extra verdiepende scholing hebben gevolgd.

Deze ambassadeurs hebben binnen de scholen de rol om PT te vertalen naar hun dagelijkse onderwijspraktijk. Dit kan zijn door PT te benutten bij leerling-besprekingen, door het te vertalen naar lessen, te gebruiken bij gesprekken en/of door verschillende werkvormen te bedenken, rekening houdend met de verschillende stijlen die PerformanceTypes onderscheidt.

Op het Esdal College is het gelukt om PerformanceTypes een structurele plek te geven. Dit is ook zichtbaar gemaakt, zowel binnen als buiten de school. Bijvoorbeeld in de openbare bibliotheek, die in de school in Klazienaveen is gehuisvest. De medewerkers doen mee aan de scholingen van PerformanceTypes, zodat zij de kennis en inzichten ook kunnen gebruiken, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van materialen voor leesbevordering.

Wil je meer weten over PerformanceTypes in het onderwijs? Ben je nieuwsgierig wat wij voor jouw school kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!

  • PerformanceTypes in het onderwijs Wist je dat PerformanceTypes afgelopen jaar ruim 800 profielen in het onderwijs heeft opgeleverd? Naast het Esdal College in Klazienaveen, zijn we ook actief op drie andere locaties van het Esdal College en op scholen in Overijssel, Gelderland en Limburg. PerformanceTypes is daarnaast al jaren actief binnen sport en het bedrijfsleven!